Schooltijden-marienhof

Aanwezigheid op het plein en toezicht door leerkrachten

Leerlingen mogen ’s morgens vanaf 8.15 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur de speelplaats op komen om te spelen.
Zij mogen ook na schooltijd gebruik maken van het plein.
Als het hek afgesloten wordt/is, betekent dit dat niemand op de speelplaats aanwezig mag zijn.
Vanaf 15 minuten voor aanvang van de schooltijden houdt een leerkracht toezicht op de grote speelplaats.
In de ochtendpauze wordt dit door twee leerkrachten gedaan.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 uur – 12.00 uur / 13.15 uur – 15.15 uur.

Woensdag: 8.30 u – 12.15 uur.
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.
Groep 1-2 heeft op vrijdag vrij.

Leerlingen van groep 1-2-3 mogen vanaf 8.20 uur en 13.05 uur naar binnen (inloop).

Inloop

De kinderen van groep 1-2-3 mogen ’s ochtends vanaf 8.20 uur (evt. met hun ouders) naar binnen.

Dit geeft u de gelegenheid om even rustig met uw kind de ochtend of middag op te starten en even te kijken waar hij/zij mee bezig is.

Wilt u iets bespreken met de leerkracht, dan zou het fijn zijn als u dit doet na 15.15 uur.

U kunt natuurlijk voor een langer durend gesprek altijd een afspraak maken.

Als om 8.25 uur de bel gaat, is het de bedoeling dat de ouders weggaan.

Op deze manier kan de leerkracht op tijd beginnen aan het dagprogramma.

’s Middags mogen de kinderen van groep 1-2-3 vanaf 13.05 uur naar binnen.

Tijden bewegingsonderwijs

Alle groepen hebben gym op dinsdag.

.