Overblijven

IVM de coronamaatregelen blijven de kinderen de hele dag op school. Er is op dit moment dus geen TSO.

Leerlingen kunnen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op Mariënhof opgevangen worden. De opvang wordt georganiseerd door de school en heet Tussen Schoolse Opvang. De TSO heeft als uitgangspunt dat het overblijven in een prettige sfeer moet verlopen. De afspraken die er met de leerlingen gemaakt worden zijn afgestemd met de afspraken die er op school gelden (pedagogisch op één lijn). De leerlingen zorgen zelf voor eten en drinken.

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per kind per keer. De bedragen kunnen tussentijds aangepast worden. De ouders moeten voor het overblijven een ‘strippenkaart’ kopen. Er zijn 3 verschillende strippenkaarten: voor 5, 10 en 20 overblijfmomenten. Als een strippenkaart bijna vol is, krijgen de ouders hiervan een bericht. Strippenkaarten die nog niet vol zijn op het einde van het schooljaar gaan mee naar het volgende schooljaar. Wanneer een kind van school afgaat wordt het restant van de strippenkaart aan de ouders terug betaald. Ouders moeten hun kind via de mail aanmelden voor de TSO. U kunt dit doen met het volgende email adres: tso@marienhof-alphen.nl. Wanneer uw kind op vaste dagen overblijft dan hoeft u dit maar een keer door te geven. Wel moet u uw kind afmelden wanneer het niet komt. Wanneer u dit vergeet worden de kosten toch in rekening gebracht.

Kom gerust eens kijken

Benieuwd naar ons onderwijs?
Maak snel een afspraak om
langs te komen.