Oudervereniging

Er is aan school een Oudervereniging verbonden, waarvan u automatisch passief lid wordt, wanneer uw kind op onze school instroomt (na betaling van de ouderbijdrage). Wilt u een actief betrokken worden bij school, dan kunt u zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de Oudervereniging.  Tijdens de algemene ledenvergadering kiezen de aanwezige ouders uit deze kandidaten de nieuwe leden van de Oudervereniging. Het Bestuur en de actieve leden bestaat uit 9 personen, die voor drie jaar gekozen worden.

De ouderbijdrage is € 45,00 per jaar, die liefst ineens betaald wordt. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Als u deze bijdrage niet in een keer kunt voldoen, kunt u deze ook, na overleg met de penningmeester, in twee of drie termijnen betalen. Bij het niet betalen van de ouderbijdrage wordt uw kind niet uitgesloten van deelname aan de activiteiten die hieruit betaald worden. Jaarlijks wordt er op de algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd over de financiën.

Kom gerust eens kijken

Benieuwd naar ons onderwijs?
Maak snel een afspraak om
langs te komen.