Overblijven

Onze scholen

IVM de coronamaatregelen blijven de kinderen de hele dag op school. Er is op dit moment dus geen TSO.

Leerlingen kunnen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op de St Lambertusschool opgevangen worden. De opvang wordt georganiseerd door de school en heet Tussen Schoolse Opvang.
De TSO heeft als uitgangspunt dat het overblijven in een prettige sfeer moet verlopen.
De afspraken die er met de leerlingen gemaakt worden zijn afgestemd met de afspraken die er op school gelden (pedagogisch op één lijn).
De leerlingen zorgen zelf voor eten en drinken.
Wanneer kinderen geen drinken bij zich hebben dan krijgen ze thee.

De kosten voor het overblijven bedragen € 2,00 per kind per keer.
De bedragen kunnen tussentijds aangepast worden.
De ouders moeten voor het overblijven een ‘strippenkaart’ kopen.
Er zijn 3 verschillende strippenkaarten: voor 5, 10 en 20 overblijfmomenten.

Als een strippenkaart bijna vol is, krijgen de ouders hiervan een bericht.
Strippenkaarten die nog niet vol zijn op het einde van het schooljaar gaan mee naar het volgende schooljaar.
Wanneer een kind van school afgaat ontvangen de ouders het restant terug.

Kom gerust eens kijken

Benieuwd naar ons onderwijs?
Maak snel een afspraak om
langs te komen.