Oudervereniging St. Lambertusschool

Er is aan school een Oudervereniging verbonden, waarvan u automatisch passief lid wordt, wanneer uw kind op onze school instroomt (na betaling van de ouderbijdrage). Wilt u een actief betrokken worden bij school, dan kunt u zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de Oudervereniging.  Tijdens de algemene ledenvergadering kiezen de aanwezige ouders uit deze kandidaten de nieuwe leden van de Oudervereniging. Het Bestuur en de actieve leden bestaat uit 9 personen, die voor drie jaar gekozen worden.

De ouderbijdrage is € 22,00 per jaar, die liefst ineens betaald wordt. Als u deze bijdrage niet in een keer kunt voldoen, kunt u deze ook, na overleg met de penningmeester, in twee of drie termijnen betalen. Jaarlijks wordt er op de algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd over de financiën.

Voor vragen of opmerkingen over de oudervereniging kunt u terecht bij:

Amanda Romviel                     amanda.romviel47@gmail.com
Ivon Smits                                 ivonsmits@yahoo.com
Patricia Vermeulen                 patje_vermeulen@hotmail.com
Yvette van Dijk
Iris van Gelder
Hanna Heeremans
Monica van Heck
Hellen van Lieshout
Hilda van Ooijen
Annie Mulders (leerkracht)