Oudervereniging

Van ouders wordt een bijdrage per schooljaar gevraagd van € 40,- In het jaar dat de leerlingen uit groep 7 en 8 op kamp gaan, is de ouderbijdrage voor hen € 25,-.

Deze bijdrage is om de activiteiten die worden georganiseerd te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is vrijwillig. Als u geen lid van de oudervereniging wilt zijn kunt u dit doen door de bijdrage niet te betalen. Wij vragen u dit dan door te geven aan de oudervereniging. Uw kinderen kunnen dan ook helaas niet deelnemen aan de activiteiten die door de oudervereniging ondersteund worden. Voor vragen of opmerkingen over de oudervereniging kunt u terecht bij:

Mw. Wendy Daniels-Appeldoorn

via telefoon: 562737  of mail: wendy.danielsappeldoorn@gmail.com