Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2017 – 2018

Herfstvakantie             16 oktober t/m 20 oktober

Kerstvakantie               25 december t/m 5 januari

Carnavalsvakantie      12 februari t/m 16 februari

Tweede paasdag         2 april

Meivakantie                 27 april t/m 11 mei

Tweede Pinksterdag    21 mei

Zomervakantie             9 juli t/m 17 augustus

* Extra verlof voor vakanties wordt niet verleend.

Studiedagen

De school organiseert een aantal studiedagen om de deskundigheid van het team te vergroten. Alle kinderen zijn vrij op een studiedag.

Het kan zijn dat het nodig is dat er in de loop van het schooljaar nog een studiemoment ingepland wordt. Mocht dit het geval zijn, dan brengen wij u daarvan tijdig op de hoogte.

Woensdag 31 januari groep 1/2 vrij

Vrijdagmiddag 2 februari groep 3 t/m 8 vrij

Dinsdagmiddag 10 april groep 1 t/m 8 vrij

Maandag 18 juni groep 1 t/m 8 vrij

Vrijdag 6 juli groep 3 t/m 8 vrij