Jaarkalender

Voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u onze kalender.

In deze kalender vindt u allerlei informatie die belangrijk is voor het komende schooljaar.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de groepsverdeling, gym-tijden, studiedagen en het vakantierooster.

Kom gerust eens kijken

Benieuwd naar ons onderwijs?
Maak snel een afspraak om
langs te komen.