Informatiegids

 

In deze informatiegids vindt u allerlei informatie die belangrijk is voor dit schooljaar.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de groepsverdeling, gym-tijden, studiedagen en het vakantierooster.