Aanmelden en zorgplicht

Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs is een aanmeldprocedure beschreven. Hierin staat dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. Belangrijk is het besef dat bij deze aanmelding de zorgplicht voor de school ingaat. 

De aanmeldprocedure dient (rekening houdend met uitstelmogelijkheid) minimaal 10 weken vóór de gewenste eerste schooldag te starten (uiterlijk de maand volgend op de 4e verjaardag van uw kind). Daarbij vragen wij u eveneens te melden of u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld en wat de volgorde van voorkeur is.

Wettelijk geldt dat de zorgplicht ligt bij school van hun eerste keuze. De school van uw eerste voorkeur moet een zo passend mogelijk aanbod doen: een plek op een school waar de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke mogelijkheden er zijn voor de ondersteuning aan onze leerlingen.     

 

We vinden het belangrijk dat het voor u helder is hoe het proces van het eerste contact met de school tot de eerste schooldag van uw kind er uit ziet. In onderstaande proces ziet u samengevat hoe dit proces eruit ziet. Daar onder leggen wij dit graag wat uitgebreider aan u uit.

Belangstellingsgesprek

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Op onze website en in de schoolgids leest u meer over ons. Bij het zoeken van een school komen een heleboel nieuwe zaken op je af. Bijvoorbeeld, wat is een goede school, hoe gaat alles in z’n werk, wat wordt er verwacht, hoe is alles geregeld, enz. Vragen waar waarschijnlijk niet eerder bij stil gestaan is. In een belangstellingsgesprek met een rondleiding door onze school informeren wij u graag het basisonderwijs in het algemeen en over onze scholen in het bijzonder. Bent u er nog niet helemaal uit welke school het beste past bij uw kind? Bezoek dan de website www.scholenopdekaart.nl. Hier kunt u verschillende basisscholen met elkaar vergelijken.

Aanmelden

Zodra u na het belangstellingsgesprek er voor kiest om uw kind bij één van onze scholen aan te willen melden, begint de aanmeldingsprocedure. U vult dan het digitale aanmeldformulier in voor de betreffende school. U ontvangt hiervan zelf een digitale kopie. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding direct op het formulier aan.

Toelatingsbesluit en/of kennismakingsgesprek

In veel gevallen is definitieve plaatsing geen probleem. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een beter beeld te krijgen van uw kind. Het kan voorkomen dat de school voorafgaand aan het toelatingsbesluit graag nog met u in gesprek gaat. De directeur zal hiervoor, indien nodig, samen met u een kennismakingsgesprek plannen. Wettelijk is vastgelegd dat een besluit tot toelating genomen moet worden binnen 6 weken na aanmelding. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd als de benodigde informatie niet op tijd verkregen kan worden.

Inschrijving

Bij een positief besluit ontvangt u een bevestiging van de toelating en wordt u verzocht om de resterende gegevens aan te leveren door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier. Er volgt rond de startdatum van uw kind altijd een intakegesprek om een compleet beeld te krijgen van uw kind.

Aanmelden St. Lambertusschool

Wanneer u, na het belangstellingsgesprek, uw kind wilt aanmelden voor de St. Lambertusschool kunt u via onderstaande knop het aanmeldformulier invullen. U ontvangt hierna een kopie van dit formulier in uw mailbox. 

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaat de zorgplicht van de school in. De school zal met de door u aangeleverde informatie kijken of dat deze school de beste plek voor uw kind is. Het kan voorkomen dat de school graag met u een gesprek plant. In dit kennismakingsgesprek wordt u mogelijk om meer informatie over uw kind gevraagd. Belangrijk is om te onthouden dat het hele proces zo ingericht is om uw kind een zo passend mogelijke onderwijsplek aan te bieden. Wanneer blijkt dat uw kind op de school kan starten vragen wij u om het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier vindt u via onderstaande knop. 

Aanmelden Mariënhof

Wanneer u, na het belangstellingsgesprek, uw kind wilt aanmelden voor de Mariënhof kunt u via onderstaande knop het aanmeldformulier invullen. U ontvangt hierna een kopie van dit formulier in uw mailbox.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaat de zorgplicht van de school in. De school zal met de door u aangeleverde informatie kijken of dat deze school de beste plek voor uw kind is. Het kan voorkomen dat de school graag met u een gesprek plant. In dit kennismakingsgesprek wordt u mogelijk om meer informatie over uw kind gevraagd. Belangrijk is om te onthouden dat het hele proces zo ingericht is om uw kind een zo passend mogelijke onderwijsplek aan te bieden. Wanneer blijkt dat uw kind op de school kan starten vragen wij u om het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier vindt u via onderstaande knop.