Visie van de partnerscholen

Onze visie

Een visie geeft een beeld van de toekomst, iets wat nu nog niet geheel is gerealiseerd, maar wat de school zich voorneemt. Een team dat een visie formuleert, schildert de toekomst en laat dus de verbeelding spreken: wat willen we bereiken, waar lopen we warm voor, waar dromen we van? Een visie vormt in feite een inspirerend oriëntatiepunt, een gemeenschappelijk referentiekader, een gezamenlijke ambitie. Omdat wij in augustus 2015 zijn gestart met een intensieve samenwerking tussen de St. Lambertusschool en Mariënhof hebben we onze huidige visie niet aangepast maar zijn we gekomen tot een nieuwe visie. We hebben gesprekken gevoerd over onze mentale modellen en deze afgezet tegen dat wat we weten over effectief onderwijs en de 21ste eeuwse vaardigheden.

Van nature hebben kinderen de drang om te leren; leren lopen, leren praten, leren fietsen. Omdat we dit willen kunnen, niet omdat er iemand tegen ons zegt: ‘Je bent nu 14 maanden, je moet nu lopen!’

Ze leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier.

Zij komen op onze school binnen met een grote nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Met interesse ontdekken zij hun omgeving. Door deze onderzoekende houding leren zij van en met elkaar. Deze onderzoekende houding gebruiken wij in ons onderwijs. Het jonge kind leert spelenderwijs allerlei vaardigheden, daarom zorgen wij in de onderbouw voor een leeromgeving waarin kinderen volop de gelegenheid krijgen om te spelen. Vanaf 6 jaar maken kinderen de overstap naar het schoolse leren.

Dit zorgt voor betrokken kinderen die met plezier naar school gaan. Door kinderen de ruimte te geven creëren wij een leeromgeving die uitdaagt tot leren. Een leeromgeving die veiligheid biedt, waar onze kinderen zich gerespecteerd voelen en fouten mogen maken. Waar zij zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, hun omgeving en hun leerproces. 

En waar zelfreflectie en een kritische houding een belangrijke plaats innemen. We willen dat onze kinderen veerkrachtige mensen worden en leren hen daarom omgaan met de diversiteit en complexiteit van onze samenleving.

Als onze kinderen bij ons in groep 8 van school gaan, hebben zij vaardigheden op zak die zij in de huidige maatschappij nodig hebben. De maatschappij verandert continu in economisch en sociaal opzicht, in hoge mate versneld door technologische ontwikkelingen. Wij, het team van Mariënhof en St Lambertus, willen aansluiten bij het veranderende leven, leren en werken van onze kinderen.

Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast het vergaren van kennis, vaardigheden als samenwerken, communiceren, creativiteit, onderzoeken, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn. Daarom hebben op onze school deze vaardigheden een belangrijke plaats in onze visie.