bs. Mariënhof

Een fijne, veilige school

 

We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren, dat ze met hun eigen identiteit erbij horen en gewaardeerd worden.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen.
We willen niet dat er op onze school gepest of gediscrimineerd wordt.
Plagen kan een keer, maar pesten niet!
Tegen pestgedrag en discriminatie treden we resoluut op. We vragen kinderen en ouders dit gedrag dan ook direct bij de leerkracht te melden.

 

Team bs. Mariënhof

Bovenste rij (vlnr.):
Gisela Fransen (groep 3-4)
Malouke Jansen (Onderwijsassistent)
Lotte Eertink (groep 1-2)
Miriam van Hoogstraten (groep 5-6)

Onderste rij (vlnr.):
Ellie Driessen (groep 3-4)
Albertine Roffelsen (IB)
Astrid Lamers (groep 7-8)
Jurgen Florussen (Directeur)
Eva Donkers (groep 5-6)

 

Kom gerust eens kijken

Benieuwd naar ons onderwijs?
Maak snel een afspraak om
langs te komen.