Schoolgids

Hier vindt u de schoolgids.
In deze gids willen wij u laten zien wat onze school voor u en uw kinderen kan betekenen en wat u van ons kunt verwachten.

De schoolgids is voor de periode van vier jaar, van 2019-tot 2023.
Onderwerpen die in de loop van deze vier jaar kunnen wijzigen zijn opgenomen in onze informatiegids.

De schoolgids is gemaakt in overleg met de medezeggenschapsraad.

Een school maak je samen.

Het is belangrijk dat ouders actief meedenken en meebeslissen via ouderraad en medezeggenschapsraad. Zo proberen we samen te werken aan de verbetering van onze school. Dit is een continu proces waarover we u informeren via het infobulletin, onze website, de kalender en de schoolgids.