Schooltijden

Aanwezigheid op het plein en toezicht door leerkrachten

Leerlingen mogen ’s morgens vanaf 8.20 uur en ’s middags vanaf 12.50 uur (dit mag eruit) het schoolplein op komen. Ze gaan dan meteen naar binnen.

Inloop

Vanwege de corona maatregelen mogen er op dit moment geen ouders mee naar binnen. Ouders mogen hun kinderen tot het hek van de kleine speelplaats brengen, daar moeten zij afscheid nemen.

 

De kinderen van groep 1 en 2 mogen ’s ochtends vanaf 8.20 uur (evt. met hun ouders) naar binnen.
Dit geeft u de gelegenheid om even rustig met uw kind de ochtend of middag op te starten en even te kijken waar hij/zij mee bezig is.
Wilt u iets bespreken met de leerkracht, dan zou het fijn zijn als u dit doet na 14.00 uur.
U kunt natuurlijk voor een langer durend gesprek altijd een afspraak maken.

Schooltijden

 

Momenteel zijn de schooltijden als volgt:

Alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur.