De Mariënhof

Op onze school zijn ook kinderen van alle geloofsovertuigingen van harte welkom.
We staan open voor mensen uit andere culturen en met andere inzichten. We besteden  aandacht aan de kerkelijke feesten Kerstmis en Pasen en ook de wereldgodsdiensten komen aan bod.

Een fijne, veilige school

We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren, dat ze met hun eigen identiteit erbij horen en gewaardeerd worden.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen.
We willen niet dat er op onze school gepest of gediscrimineerd wordt.
Plagen kan een keer, maar pesten niet!
Tegen pestgedrag en discriminatie treden we resoluut op. We vragen kinderen en ouders dit gedrag dan ook direct bij de leerkracht te melden.

Wij zijn een katholieke school. Maar op onze school zijn ook kinderen van andere geloofsovertuigingen of kinderen zonder geloof van harte welkom.

We besteden  aandacht aan de kerkelijke feesten  Kerstmis en Pasen en ook de wereldgodsdiensten komen aan bod.

In het gedragsprotocol (is in ontwikkeling) van SPOM (Stichting Primaire Onderwijs Maas en Waal) staat beschreven hoe wij binnen de school met elkaar omgaan. Dit gedragsprotocol kunt u vinden op de website van de school.
SPOM is de stichting waarbij 15 basisscholen uit Maas en Waal horen.