Jaarkalender

Voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u onze kalender.

In deze kalender vindt u allerlei informatie die belangrijk is voor het komende schooljaar.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de groepsverdeling, gymtijden, studiedagen en het vakantierooster.

Kom gerust eens kijken

Benieuwd naar ons onderwijs?
Maak snel een afspraak om
langs te komen.