Informatiegids

 

In deze informatiegids vindt u allerlei informatie die belangrijk is voor dit schooljaar.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de groepsverdeling, gymtijden, studiedagen en het vakantierooster.