Schoolgids

Op deze pagina ziet u de schoolgids van basisschool Mariënhof. In deze gids willen wij u laten zien wat onze school voor u en uw kinderen kan betekenen en wat u van ons kunt verwachten.

De schoolgids is voor de periode van vier jaar, van 2015-tot 2019. Onderwerpen die in de loop van deze vier jaar kunnen wijzigen zijn opgenomen in de kalender die wij jaarlijks uitgeven. Mochten er in de loop van de vier jaar belangrijke wijzigingen zijn, dan informeren we u daarover via de jaarlijkse kalender. De schoolgids is gemaakt in overleg met de medezeggenschapsraad.

Naast de schoolgids ontvangt u voor het begin van het nieuwe schooljaar onze kalender

Een school maak je samen. Het is belangrijk dat ouders actief meedenken en meebeslissen via ouderraad en medezeggenschapsraad. Zo proberen we samen te werken aan de verbetering van onze school. Dit is een continu proces waarover we u informeren via het infobulletin, onze website, de kalender en de schoolgids.