Home_nieuw

Home_nieuw

BASISSCHOOL MARIËNHOF/ ST. LAMBERTUSSCHOOL Welkom bij de gezamenlijke website van onze partnerscholen Basisschool Mariënhof en basisschool St. Lambertus werken volop samen om optimaal onderwijs aan te kunnen bieden in de dorpen Alphen en Maasbommel. Op deze website...
Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden en zorgplicht Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs is een aanmeldprocedure beschreven. Hierin staat dat een leerling voortaan...